Wirtualna wycieczka
home memori znane memori memori zbiorowe cmentarze artykuły pomoc
Memori wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa mapa
Memori twoje konto
podaj e-mail
podaj hasło
kobieta mężczyzna
zapoznałem się i akceptuję regulamin
Polityka prywatności
 
Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników serwisu internetowego memori.pl są przetwarzane przez Vimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jasnej 14a.  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz są przechowywane przy zachowaniu zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 
1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3. Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 
Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 
Usunięcie konta Użytkownika z serwisu memori.pl jest realizowane przez Administratora na polecenie Użytkownika, zgłoszone poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: memori.pl/kontakt.html