Google maps
GoogleMaps
Karta cmentarza
Cmentarz komunalny przy ul. B. Chrobrego
przy ul. Bolesława Chrobrego
Ostróda, Polska

Mimo naszych należytych starań, rzetelności i dbałości o detale nie gwarantujemy, iż zamieszczone przez redakcję memori.pl na portalu informacje są wolne od błędów. Powyższy plan ma charakter pomocniczy, a wskazywane miejsca pochówków mogą znajdować się w innych lokalizacjach.