Wirtualna wycieczka
home memori znane memori memori zbiorowe cmentarze artykuły pomoc
Memori wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa mapa
Memori twoje konto
podaj e-mail
podaj hasło
kobieta mężczyzna
zapoznałem się i akceptuję regulamin
10.01.2013
redakcja memori.pl
Słowo o eutanazji

Temat, który wzbudza wiele kontrowersji został odważnie powołany do życia w związku w nadchodzącym 21. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bardzo ciężko jest zdeklarować określone stanowisko, jednak warto rozważać pewne kwestie i zastanowić się nad osobistymi wyznacznikami moralności. Jednostronne opowiedzenie się za tym czy eutanazja jest rzeczą słuszną, czy wręcz przeciwnie, może stanowić o przyszłości każdego z nas.

Według definicji czysto teoretycznej, jak podaje znana wyszukiwarka, eutanazja jest: „przyspieszeniem lub niezapobieganiem śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka.” Zabiegi zapewniające łagodną śmierć były stosowane już od najdawniejszych czasów. Istotnym faktem jest to, że w większości wykonywane były na życzenie osoby dotkniętej chorobą, której dotyczył zabieg.

We współczesnych czasach, kiedy zaczyna się rozważać zjawisko eutanazji w kontekstach m.in. nauki, etyki czy wiary, rodzą się kolejne pytania i formułują stanowiska. Dla jednych jest to wyrok śmierci, inni widzą w tym sposób na godne odejście ze świata.

Przybliżmy pewne stanowiska, w celu zweryfikowania istotnych dla każdego z osobna twierdzeń.

W świetle nauki temat eutanazji jest wciąż żywy, jednak w Polsce nie ma mocy prawnej, aby przeprowadzić wyżej wymieniony zabieg. Obserwacja obecnej sytuacji służby zdrowia w kraju daje wiele do myślenia. Starsi ludzie miewają obawy przed leczeniem klinicznym, w szpitalach. Często nieświadomi pewnych kwestii rezygnują z opieki medycznej (o którą coraz ciężej) w obawie przed decyzją lekarzy, z której wynika, że w żaden sposób nie można ich wyleczyć.

W sytuacji, kiedy państwo nie zapewnia godnej opieki medycznej, trudniej jest przechodzić przez wszelkie typy i rodzaje chorób. Niekiedy samotni ludzie w obliczu cierpienia chcą szybciej odejść, oszczędzając sobie upokorzeń. Bardziej optymistyczną wersją byłoby polepszenie stanu szpitali niż łatwy dostęp do eutanazji. W tej kwestii nadal brakuje równowagi. Współcześnie, kiedy mam do czynienia z rozmaitymi przypadkami lekarskiego zaniechania starań o pacjenta, można myśleć również tą kategorią, że zaistniałyby przypadki kiedy lekarze mogliby iść wygodniejszą dla nich drogą, przyspieszając śmierć pacjentów. W obliczu takich zachowań wiele starszych ludzi zwyczajnie boi się eutanazji i nie dopuszcza tej formy i postępowania.

Często zwolennicy eutanazji przywołują aspekty godności ludzkiej. Taki zabieg zapewniłby uwolnienie od cierpienia w skrajnym stadium choroby, jest również rozwiązaniem humanitarnym. W obliczu łagodnej śmierci bezsensowne jest sztuczne podtrzymywanie życia oraz narażanie służby zdrowia na dalsze wydatki związane z leczeniem pacjentów, dla których nie ma już ratunku.

Według przeprowadzonych sondaży większość Polaków jest skłonna zaakceptować eutanazję u osób, które są nieuleczalnie chore i sztuczne podtrzymywanie życia stanowiłoby cierpienie fizyczne dla chorego. Pojawia się pytanie: jak postąpić kiedy nie znamy woli chorego, nie mamy szans komunikacji, gdyż jego stan na to nie pozwala, a widzimy jego skrajne wycieńczenie?

Podążając dalszym, tropem, w świecie etyki samodzielna decyzja dotycząca naszej osobistej formy śmierci nie powinna podlegać dyskusjom. Człowiek jako autonomicznie funkcjonująca istota podejmuje najlepsze dla siebie decyzje. Będąc w pełni świadomym, można również upoważnić najbliższą rodzinę do podjęcia takiej decyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.

Z kolei każda religia świata nawołuje do poszanowania zdrowia i życia ludzkiego. Rozwiniemy aspekty religii chrześcijańskiej, która ma największą ilość wyznawców w Polsce. Dla chrześcijan życie jest największym darem i żaden człowiek nie powinien go nikomu odbierać. Eutanazja jest określana jako zabójstwo (samobójstwo, poprzez wymienione wyżej etyczne aspekty) i moralnie jest niedopuszczalna. Potencjalny lekarz wykonujący taki zabiegu, w świetle religii nie ma do niego prawa i neguje podstawowe założenie wiary, którym jest miłość i szacunek dla drugiego człowieka. Mając na celu życie jako największą wartość powinniśmy być gotowi na każde wyzwanie jakie ono niesie, również na cierpienie. Współcześnie takie postępowanie bywa negowane, ponieważ każdy dąży do zachowania możliwie największej wygody życia. Względem moralności związanej z religią następuje selekcja – wybiera się rzeczy, które nam odpowiadają, eliminując te najbardziej wymagające. Brakuje nam zgody na zastaną rzeczywistość i mimo wszystko boimy się śmierci.

Każdy jest przywiązany do życia, warto się odnosić do siebie z szacunkiem i mieć wyraz wdzięczności do tych, którzy nam je dali. Stwierdzenie „godna śmierć” nie powinno się kojarzyć jednoznacznie z eutanazją. Często zapomina się, że niekiedy największą wartością dla chorych ludzi jest opieka i wsparcie najbliższych. Jeśli w jakiś sposób możemy decydować o swoim odejściu z tego świata, kwestia śmierci każdego z osobna w świetle obiektywnie moralnym, powinna być rozstrzygana wedle własnych odczuć.

W niniejszym artykule mogły paść stwierdzenia skrajne, bądź niekiedy godzące w czyjś światopogląd. Niemniej jednak są one wynikiem obiektywnych twierdzeń etycznych, moralnych, religijnych, natomiast ujęcia zsubiektywizowane wynikają z obserwacji zachowań społecznych.

 

Anna Pieczek

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodać wpis.
Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszym, który to zrobi.